Sussi.com - Passiv rökning orsakar stor sjukdomsbörda
Passiv rökning orsakar stor sjukdomsbörda

I den vetenskapliga tidskriften Lancet presenteras en omfattande sammanställning kring de globala hälsokonsekvenserna av passiv rökning. Författarna har ställt samman data från 192 länder. Studien avser hur det såg ut 2004, och data har inhämtas genom att författarna sammanställt ett flertal olika studier. För att bedöma i vilken utsträckning barn utsätts för passiv rökning har man främst använt sig av undersökningen Global youth tobacco survey (GYTS). Totalt visar undersökningen att 40 procent av alla barn världen över utsätts för passiv rökning. Motsvarande siffra för icke-rökande kvinnor och män uppgår till 35 respektive 33 procent. Det är otroligt många som utsätts för passiv rökning med andra ord. Man har sedan utifrån dessa siffror beräknat vilka konsekvenser passiv rökning har i termer av för tidig död och sjukdom.


Enligt ber√§kningarna orsakade passiv r√∂kning totalt 603 000 d√∂dsfall under √•r 2004 v√§rlden √∂ver, varav 28 % var barn, vilket l√•ter hemskt. Aktiv r√∂kning ber√§knas dock orsaka 5,1 miljoner d√∂dsfall globalt, allts√• √•tta g√•nger s√• m√•nga d√∂dsfall som passiv r√∂kning. Man har vetat att passiv r√∂kning √§r farligt sedan 1930-talet, men det var f√∂rst p√• 1970-talet som forskningen kring riskerna kom ig√•ng ordentligt. Under senare √•r har som bekant m√•nga l√§nder i v√§stv√§rlden inf√∂rt f√∂rbud mot r√∂kning p√• offentliga platser s√•som i restauranger och p√• arbetsplatser. Studien visar att trots detta uts√§tts m√•nga m√§nniskor fortfarande f√∂r passiv r√∂kning, t ex i hemmet eller i bilen.


Trevlig kväll! Med hopp om ett rökfritt Sverige!


Sussi

Posted: 2011-01-25Susanne Gustafsson Forma Hälsa och Inspiration, Sweden - Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012 - E-mail